เกี่ยวกับเรา

บริษัท ออสคอน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ Auscon Group ประกอบธุรกิจหลักคือ ออกแบบอาคารและงานก่อสร้างอาคาร(Design and Build) งานบริหารโครงการ (ที่ปรึกษาของเจ้าของงาน) และบริหารงานก่อสร้าง(ที่ปรึกษาของบริษัทผู้รับเหมา) ด้วยทีมงานสถาปนิค นักกฏหมายก่อสร้าง และวิศวกรหลากหลายแขนงที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งจากบริษัทฤทธา ผุ็รับเหมางานงานเอกชนอันดับ 1 บริษัทที่ปรึกษาเออีเอเชีย บริษัท Surbana Jurong Singapore บริษัท Freyssinet Australia บริษัทJKS Australia บริษัทที่ปรึกษา Arun Chaiseri (ACS intern…
ดูเพิ่มเติม

1

เราคือผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้าง Design and Build (Turnkey) โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอาหาร GMP HACCP PDA โรงเรียนนานาชาติ โรงแรม 4-5 ดาว บ้านพักอาศัยระดับ Luxury โรงจอดรถSuper Car คอนโดมีเนียม อาคารเก็บสินค้า Distribution Center อาคารเก็บสินค้าWareHouse อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ขนาดใหญ่ และเล็ก (1-500beds) ที่ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร MEP งานตกแต่งภายใน งานติดตั้งเครื่องจักร และ ระบบ Infrastructure รับประกันงานสำเร็จ 100%

2

เรารับประกันเวลาส่งงานเร็วกว่าแผน 10%
งบประมาณไม่บานปลาย ประหยัด 5-10%
จากงบประมาณที่วางไว้

3

ช่วยแก้ปัญหา งานไม่จบ ผู้รับเหมาทิ้งงาน
เรื่องปวดหัวยกให้เรา "We Bring Solutions"
กัดไม่ปล่อย "Commercially and Technically Focused "are our DNA.

ให้เรา

ช่วยคุณ

ติดต่อเรา

บริการของเรา

Pre-construction Management

บริหารและควบคุมโครงการช่วง การออกแบบ EIA ขออนุญาตก่อสร้าง จนกระทั้งได้ Award ผู้รับเหมาหลัก "We Bring Solutions" and "Commercially and technically focused" are our DNA.

Land Acquisition

บริการสืบหาที่ดิน และ ประเมิน วิเคราะห์ทางด้านกฏหมาย การเงิน ทำเล เรื่องที่ดินสำหรับโครงการ

Property Development and Project Feasibility

บริการ จัดทำรายงานและให้คำปรึกษา หรือร่วมทุน เพื่อพัฒนาโครงการ ตั้งแต่ จัดหาแหล่งทุน สืบหาทำเลที่เหมาะสมของที่ดิน ผังเมือง ประเมิน วิเคราะห์ทางด้านกฏหมาย การเงิน การตลาด และ การขายโครงการ

รับจำนอง และขายฝาก

ทำไมต้องเรา ?
คำถามที่พบบ่อย

อยากจ้างผู้รับเหมาที่ราคาไม่แพง เชื่อถือได้ ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถดูผลงานที่ผ่านมา บุคลากร และประสบการณ์หรือประวัติผู้บริหารของผู้รับเหมาที่จะเชิญเข้าประมูลได้

ทำไมบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ถึงราคาสูง

เนื่องจาก ค่า preliminaries ของ ผู้รับเหมา มีราคาสูง เช่น งานเอกสาร จำนวนแผนกตรวจสอบต่างๆมีมาก กว่าบริษัท เล็กและ เงินเดือนพนักงานโดยรวมจะสูงกว่าบริษัทเล็ก ทั้งนี้ ผู้รับเหมารายใหญ่ๆ จะสนใจงานที่มีมูลค่าสูงมากกว่า

ทำไมจะต้องมี Consultant หรือ Construction management

สำคัญมากๆที่จะต้องมี เนื่องจากจะเป็นตัวแทน คอยตรวจสอบงานก่อสร้าง หรือการออกแบบ แทน เจ้าของงาน เนื่องจาก เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ ความสามาถเฉพาะทาง และมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อช่วยเรื่องลดปัญหา ทั้ง เวลาก่อสร้างล่าช้า ผู้รับเหมาทิ้งงาน ความไม่เข้าใจกัน และ scope ของ งาน ทั้ง ผู้รับเหมาหลัก-รายย่อย เจ้าของงาน ผู้ค้าวัสดุ ก่อสร้างอื่น และผู้ออกแบบ เป็นต้น PM/CM สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ และ งบประมาณที่จำกัด ของงานก่อสร้างได้ ดีกว่า เจ้าของงานรู้หลังจากงานมีปัญหาแล้ว ซึ่งก่อสร้างจะทุบหรือแก้ยากมากๆ ถ้าแก้งานมาก ก็จะเสียเวลา และเงินจำนวนมาก ได้ไม่คุ้มค่าเสียเมื่อเทียบกับค่าจ้างของ PM/CM

เจ้าของงานจะวางแผนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง EIA ก่อสร้าง จนสงมอบงานก่อสร้างได้อย่างไร และงบประมาณที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่?

ทุกโครงการมีเวลาไม่เหมือนกัน เนื่องจาก ข้อแตกต่างเรื่องความต้องการเจ้าของงาน ประเภทอาคาร กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สถานที่ก่อสร้าง และเงื่อนไขอื่นๆด้านการเงิน และการขายและการตลาด ดังนั้น แนะนำปรึกษา ที่ปรึกษาด้าน project Management และ Construction Management

บริษัท ออสคอนมีจุดเด่นอย่างไร ในเรื่องงานก่อสร้าง

บริษัทออสคอน มีผลงานที่โดดเด่น ทั้งเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้เรื่องเสร็จงานตรงตามเวลา ด้วยงบประมาณ ที่จำกัด คุณภาพที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความสุข เนื่องจาก บริษัท ออสคอน มีความเชื่อเรื่อง ทำงานแบบทุกฝ่ายได้ประโยชน์ งานจะออกมาดีเลิศ อีกทั้ง บริษัท มีบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ ทำ Feasibility หาที่ดิน วิเคราะห์ เรื่องกฏหมาย การตลาด การเงิน การขออนุญาตก่อสร้าง EIA Approval การ บริหารการออกแบบ การก่อสร้าง การออกแบบงานอาคารทั้งงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร MEP บริการบริหารโครงการตั้งแต่ ออกแบบและก่อสร้างจน ถึงบริการหลังส่งมอบงานหรือเปิดใช้อาคาร ซึ่งทีมงานของเรามีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในด้านการออกแบบ ที่ปรึกษา ตัวแทนเจ้าของงาน และยัง ผ่านงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งงานก่อสร้างแทบทุกประเภท จนถึง Mega Project ,Mixed use project อีกทั้งทางบริษัทออสคอนได้นำเทคโนโลยี BIM (Building Information Model) ผ่าน Cloud Computing มาใช้ด้านการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อพัฒนาเป็น Digitized Company ช่วยลดขั้นตอนการออกแบบ ลดเวลาพัฒนาโครงการ และเพิ่มคุณภาพงานก่อสร้าง และลดรายจ่ายค่าก่อสร้างประมาณ 4% (Mckinsey&Company).จากผลงานของบริษัทฯ และทีมงานบรืหาร ที่โดดเด่นมากกว่า 20 ปีในฐานะทั้งผู้รับเหมาหลัก ที่ปรึกษาโครงการขนาดใหญ่ และตัวแทนเจ้าของโครงการทั้งในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์(Singapore) ประเทศออสเตรเลีย(Australia) และ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (APAC) จากประสบการณ์ในระดับนานาชาติ สามารถที่จะมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศที่ดีแตกต่างจากการก่อสร้างและบริหารโครงการเดิมๆในประเทศไทยให้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้น (WIN-WIN) ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าของงานและผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิคการก่อสร้างจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ใช้ Digital Transformation สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่มากกว่าความพอใจ แก่ของลูกค้า บริษัทออกแบบ ที่ปรึกษาการตลาด การขาย การเงิน หน่วยงานรัฐบาล และทีมก่อสร้าง ทุกฝ่าย มีความสุขพร้อม กับบรรลุเป้าหมายตามแผนทั้ง เวลา งบประมาณคุณภาพ และความปลอดภัยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคมรอบข้าง (Time Budget Quality and HSE )พร้อมกับผลลัพธ์ของงานดีมากจนลูกค้า แนะนำ ปาก ต่อปาก (Referral Strategy)นั่นคือเป้าหมายของบริษัทเรา ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ ทีมผู้บริหารของเรามีชื่อเสียงในวงการก่อสร้างซึ่งประสบความสำเร็จ 100% ทุกโครงการ และสามารถช่วยลูกค้าที่เป็นทั้งผู้รับเหมาและ เจ้าของโครงการ ลดปัญหาเรื่องเวลาก่อสร้างโดย โครงการเสร็จเร็วกว่าเวลาจริงในสัญญา 10-20% ของแผนงาน และลดปัญหาเรื่อง งบประมาณที่บานปลาย ประหยัดเวลาได้ถึง 5-10% ของมูลค่าก่อสร้าง ที่วางแผนไว้

OUR PROJECTS

CHANN Sukhumvit 93

อาคาร Home-Office 3ชั้น 8 คูหา สุขุมวิท 93
+

Kiths Sukhumvit 42

Design & Build (Renovation) Architectural ,Structural,MEP and Lighting Design
+

Mirage HQ Architectural & Lighting Design

Design (Renovation) Architectural ,and Lighting Design
+

GMP HACCP MUSE Icecream Factory

Construction Management
+

GMP HACCP CPF Pilot Factory

Construction Management
+

Hostel and restaurant

Design and Build ทั้งงาน สถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร ทุกระบบ MEP และ ระบบ Infrastructure
+

RECENT BLOGS

ทำความรู้จัก FM Approved มาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่ไม่ควรมองข้าม

เจาะลึกเรื่องคลังสินค้า คืออะไร มีกี่ประเภท ดีต่อธุรกิจอย่างไร? มาดูกัน

ไขข้องใจ GMP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อโรงงาน ที่นี่มีคำตอบ!

Auscon (Thailand) Co.,Ltd.

Address : 12/145 Chaloemphrakiat Rama9 road Soi 67 Dokmai Subdistrict,Prawet District,Bangkok 10250
โPhone : (+66)94-979-7666
Working Days : 9 AM - 6 PM

Google reCaptcha: Invalid site key.