บทความ

Home
>
Blogs
>
ทำความรู้จัก FM Approved มาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่ไม่ควรมองข้าม
📆 สิงหาคม 16, 2023

ทำความรู้จัก FM Approved มาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่ไม่ควรมองข้าม

FM Approved ในโรงงาน

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ โกดัง โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมาก นั่นก็คือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้นั้นมีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน FM Approved จึงมีบทบาทอย่างมาก หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน FM Approvals แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการป้องกันอัคคีภัยนั่นเอง แล้ว FM Approved คืออะไร และทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ

 

FM Approved คืออะไร?

FM Approved (Factory Mutual Approved) คือสัญลักษณ์ที่จะปรากฎอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟโดย FM Global (Factory Mutual) เป็นหน่วยงานที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทในการพัฒนามาตรฐานและการรับรอง FM Approved ที่จะพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือระบบ เช่น วัสดุที่ใช้ในการผลิต การออกแบบ วิธีการติดตั้ง การทดสอบในสถานที่ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยการรับรอง FM Approved เป็นสัญญาณยืนยันว่าผลิตภัณฑ์หรือระบบที่ได้รับการรับรองสามารถป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมทุกอาคารจึงจำเป็นต้องมี FM Approved

ในการออกแบบงานอาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงงาน โกดังสินค้า หรืออาคารพาณิชย์ จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยความปลอดภัยเป็นลำดับแรก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FM Approved นอกจากเป็นการการีนตีว่าอาคารเหล่านั้นมีความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยอีกด้วย และนี่คือเหตุผลที่ ทำไมทุกอาคารจึงจำเป็นต้องมี FM Approved

 

  • เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีคุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง FM Approved ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนไฟ ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบและตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการรับรอง FM Approved จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี

 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก FM Global ทดสอบอะไร ยังไงบ้าง

ต้องบอกว่าการทดสอบของ FM Approvals จะมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ หลัก ๆ จะเน้นไปที่คุณสมบัติ ความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสูญเสียทรัพย์สิน การทดสอบจะมีการรองรับทางวิทยาศาสตร์จากการวิจัย การวิเคราะห์ และการจำลองสถานการณ์ต่างๆ การทดสอบจะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริบทของการใช้งาน เช่น

การทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้า (Electrical Products)

ยกตัวอย่างเช่น ไฟ LED, เคเบิล, ปลั๊ก, สวิตช์, เครื่องมือวัด, เครื่องควบคุม, เครื่องป้องกันไฟกระชาก ล้วนแล้วแต่ต้องมีการทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง

 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง (Building Materials)

อาทิเช่น แผ่นหลังคา, แผ่นผนัง, ประตู, หน้าต่าง, พื้น, เคมีกันไฟ, เคมีกันเชื้อรา

 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องจักร (Machinery and Equipment)

เครื่องจักรที่ให้กำเนิดไฟต่าง ๆ อาทิ เครื่องกำเนิดไฟ, เครื่องปั๊ม เครื่องพ่นหม้อไอน้ำ เป็นต้น

 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านการห้ามไฟ (Fire Protection)

อาทิเช่น หัวจ่ายโฟม, หัวจ่ายแก๊ส, ห้องกันไฟ, ถังเก็บไวไฟ เป็นต้น

 

โดยผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมา เมื่อผ่านการทดสอบของ FM Approvals แล้ว ก็จะได้รับเครื่องหมาย FM Approved และใบประกาศนียบัตร (FM Certificate) เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

ความปลอดภัยในการสร้างอาคารด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดย FM Approved

 

การปฏิบัติ FM Approved ในอาคาร

การปฏิบัติ FM Approved เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการดำเนินงานและการบริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

 

การสร้างแผนการบริหารจัดการอาคาร

ควรมีการกำหนดแผนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการอาคารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

การดูแลและบำรุงรักษาอาคาร

ต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาอาคารเพื่อรักษาสภาพที่ดีและป้องกันความเสียหายจากภายนอก

 

การจัดการพลังงาน

ควรมีการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้พลังงานที่เหมาะสม การติดตั้งระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ควรมีการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น การทำความสะอาดและการจัดการขยะที่ถูกต้อง

 

การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอาคาร

ต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอาคารที่สำคัญ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

 

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

อาคารที่ได้รับ FM Approved จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพที่ต้องการ

 

จะเห็นว่า FM Approved เป็นมาตรฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการอาคารที่มีความสำคัญอย่างมาก มีความสำคัญในหลายด้าน ทั้งในแง่ของการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับเจ้าของอาคารและผู้เช่าว่าอาคารได้รับการตรวจสอบและรับรองว่ามีมาตรฐาน อีกทั้งอาคารที่ได้รับ FM Approved มักมีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการพลังงาน การใช้น้ำ และการลดการสร้างขยะ ซึ่งทำให้อาคารมีความยั่งยืนและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

 

ความปลอดภัยด้านในอาคาร

 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับความรู้เรื่อง FM Approved ถือเป็นมาตรฐานการรับรองทางเทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันอัคคีภัย รับรองโดย FM Global มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการรับรองนี้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการรับรอง FM Approved ยังช่วยให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจว่าอาคารของพวกเขามีความปลอดภัยสูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันอัคคีภัยอีกด้วย

Auscon เราคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรม ฮวงจุ้ย ไปจนถึงการควบคุมการก่อสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ หรือ โรงงาน โดยทีมงานมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก AusCon Real Estate

Social Share

Auscon (Thailand) Co.,Ltd.

Address : 12/145 Chaloemphrakiat Rama9 road Soi 67 Dokmai Subdistrict,Prawet District,Bangkok 10250
โPhone : (+66)94-979-7666
Working Days : 9 AM - 6 PM

Google reCaptcha: Invalid site key.