บทความ

Home
>
Blogs
>
ไขข้องใจ GMP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อโรงงาน ที่นี่มีคำตอบ!
📆 กรกฎาคม 25, 2023

ไขข้องใจ GMP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อโรงงาน ที่นี่มีคำตอบ!

GMP คืออะไร สำคัญอย่างไร

เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก ๆ เมื่อซื้อสินค้า ยิ่งถ้าเป็นสินค้าประเภทสำหรับการบริโภคหรือใช้ตามร่างกาย ผู้บริโภคมักจะมองหาเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า  หรือ GMP เพื่อที่พวกเขาจะสามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้านั้น ๆ จะมีคุณภาพและปลอดภัยต่อตัวเอง โดย GMP นอกเหนือจากเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าแล้ว ยังมีความสำคัญหรือประโยชน์อะไรอีกบ้าง วันนี้ในบทความของเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน

GMP คืออะไร? มาหาคำตอบกัน

 

GMP คือมาตรฐานควบคุมการผลิต

 

Good Manufacturing Practice หรือ GMP คือหลักเกณฑ์และข้อกำหนดขั้นตอนการผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทั่วโลก อีกทั้ง GMP ยังใช้เพื่อรับประกันคุณภาพให้กับโรงงานหรือผู้ผลิต หากผู้ผลิตได้ปฏิบัติตามหลัก GMP จะถือว่าสินค้าที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงานนั้น ๆ มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเอง

GMP มีความสำคัญอย่างไร?

GMP คือมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพซึ่งผ่านการรับรองจากสากลจึงทำให้มีความน่าเชื่อถือสูง อีกทั้ง GMP ยังช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะมีมาตรฐานที่สามารถครอบคลุมการผลิตในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นกลุ่มนักวิชาการอาหารทั่วโลกจึงเชื่อถือและให้การยอมรับมาตรฐาน GMP หากผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GMP ได้หมดทุกข้อก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และถูกต้องตามหลักสุขอนามัยแน่นอน เพราะถือว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลแล้วนั่นเอง

รู้ไหม GMP มีกี่ประเภท?

อย่างที่ทราบกันไปแล้วว่า GMP คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า แต่คุณรู้กันหรือไม่ว่า GMP มีกี่ประเภท? หากยังไม่รู้ เรามีคำตอบ

1. GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP)

คือหลักเกณฑ์ที่มีการนำไปใช้กับอาหารทุกประเภท โดยจะมีข้อกำหนดทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 

 1. ทําข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 
 3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต 
 4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขาภิบาล 
 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการความสะอาด 
 6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคลากรและสุขลักษณะ

2. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP)

GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ คือข้อกำหนดที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งต่างกับ GMP ทั่วไป ตรงที่จะเน้นไปทางด้านของความปลอดภัยและการขจัดความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดย GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์จะควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งจะดูตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะเจาะจง

ประโยชน์ของ GMP มีอะไรบ้าง?

 1. ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยแน่นอน
 2. เป็นแบบอย่างในการผลิตเพื่อการันตีว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีคุณภาพและปลอดภัยได้ตรงตามมาตรฐาน
 3. ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตให้ออกมาได้ตรงตามมาตรฐานมากขึ้น
 4. ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกและความปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน
 5. ช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
 6. ติดตามข้อมูลงานได้ง่าย เพราะมีระบบมาตรฐานที่สะดวก
 7. สามารถดูแล จัดการ และประเมินงานภายในโรงงานได้สะดวกขึ้น
 8. ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน
 9. เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้ในระยะยาว และมีมาตรฐานที่เท่ากันในทุก ๆ การผลิต และช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย
 10. ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุม และรักษามาตรฐานความสะอาด รวมถึงสุขลักษณะของโรงงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

GMP และ HACCP มีความแตกต่างกันอย่างไร?

 

GMP คือสิ่งที่ช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

 

อาจมีหลายคนสงสัยว่ามาตรฐาน GMP และ HAccp สำหรับส่งออกงาน ที่ผ่านอย. ต้องเป็นแบบไหน แต่อันดับแรกมาดูกันก่อนว่า GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) มีความแตกต่างกันอย่างไร? โดยทั้งสองอย่างนี้เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูงและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ต่อไปนี้คือข้อกำหนดสำคัญของมาตรฐาน GMP และ HACCP ที่โรงงานจำเป็นต้องมี

 

GMP (Good Manufacturing Practice)

 1. การเตรียมและสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย
 2. การใช้วิธีการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยเพื่อรักษาความสะอาดและปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 3. การติดตั้งและดูแลอุปกรณ์การผลิตอย่างถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้ตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกระบวนการผลิต
 4. การจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บและการกำจัดเสียเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดเก็บและการกำจัดเสียอย่างถูกต้องเพื่อรักษาความปลอดภัยในการผลิต
 5. การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย
 6. การพัฒนาและบันทึกข้อมูลการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหาร เช่น การปนเปื้อนสารเคมีหรือเชื้อโรค
 2. กำหนดจุดควบคุมสำคัญโดยระบุและกำหนดจุดที่สำคัญที่จำเป็นต้องควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นการควบคุมอุณหภูมิการจัดเก็บอาหารหรือการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น
 3. การตรวจสอบและบันทึกการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 4. การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดอันตรายและป้องกันความเสียหายในกระบวนการผลิต
 5. การฝึกฝนและเพิ่มความตระหนักเพื่อเพิ่มความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร

การปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้กิจการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีได้มาตรฐานในการส่งออกสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

 

GMP คือข้อกำหนดที่ช่วยควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้า

 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับความเรื่อง gmp คืออะไร? ซึ่งในปัจจุบันนี้ GMP เป็นสิ่งที่ควรมีในอุตสาหกรรม เพราะสามารถช่วยควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค สะอาด ถูกสุขอนามัย

Auscon เราคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรม ฮวงจุ้ย ไปจนถึงการควบคุมการก่อสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ หรือ โรงงาน โดยทีมงานมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง AusCon Real Estate

 

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก

https://brandbenefit.co.th/gmp-คืออะไร/

https://industrial.frasersproperty.co.th/th/updates/blog/80/gmp-คืออะไร

https://www.warehousechod.com/th/news/detail?d=qQWcZatk#:~:text=1.%20GMP%20สุขลักษณะทั่วไป%20(General,รวมทั้งบุคลากรและสุขลักษณะ

Social Share

Auscon (Thailand) Co.,Ltd.

Address : 12/145 Chaloemphrakiat Rama9 road Soi 67 Dokmai Subdistrict,Prawet District,Bangkok 10250
โPhone : (+66)94-979-7666
Working Days : 9 AM - 6 PM

Google reCaptcha: Invalid site key.