คุมงานก่อสร้าง บ้าน อาคารพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ

Home
>
Construction Management
ออสคอน เราให้บริการรับคุมงานก่อสร้าง โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตั้งแต่การวางแผนและออกแบบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมสถานที่ก่อสร้าง การก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบงานต่อไป

ทำไมต้องจ้างบริษัทรับควบคุมงานก่อสร้าง

- เพื่อควบคุมคุณภาพงาน
- เพื่อรายงานความคืบหน้าของงาน
- ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ระหว่างการคุมก่อสร้าง
- ควบคุมราคาให้เหมาะสมก่อนบริการคุมงานก่อสร้าง
จะเห็นได้ว่า การมีผู้คุมงานก่อสร้าง นอกจากจะมีคนคอยตรวจสอบงานก่อสร้าง หรือการออกแบบแทนเจ้าของงานแล้ว ความสำคัญที่ทำไมต้องมี บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ก็เพราะว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความสามาถเฉพาะทาง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้บริการรับควบคุมงานก่อสร้าง ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการจัดการต่าง ๆ อาทิ เวลาก่อสร้างล่าช้า ผู้รับเหมาทิ้งงาน ความไม่เข้าใจกัน

Auscon (Thailand) Co.,Ltd.

Address : 12/145 Chaloemphrakiat Rama9 road Soi 67 Dokmai Subdistrict,Prawet District,Bangkok 10250
โPhone : (+66)94-979-7666
Working Days : 9 AM - 6 PM

Google reCaptcha: Invalid site key.